Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

50 %

zelenih materialov v naših izdelkih

100 %

primarne in sekundarne embalaže iz recikliranega kartona ter brez plastike za enkratno uporabo

Na poti do stanja brez izgub

Brez neto izgube biotske raznovrstnosti v našem poslovanju do leta 2030

  • Redno merjenje in objavljanje našega ogljičnega odtisa
  • Uskladitev z znanstveno utemeljenimi cilji
  • Lokalni načrti za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti za vsa območja
  • Akcijski načrt za ohranjanje voda na območjih z omejenimi možnostmi
  • Les brez krčenja gozdov v našem delovanju in dobavni verigi
Preberi več o naši obljubi glede biotske raznovrstnosti

Naše rešitve v akciji

Trajnostna zmogljivost že v zasnovi

Z našo oznako Green Premium™ in programom EcoDesign Way™ še naprej zmanjšujemo materiale v izdelkih in povečujemo učinkovitost naših izdelkov, storitev in rešitev za izboljšanje našega okoljskega odtisa.

Poudarki o virih

Naša predanost trajnostni embalaži

Do leta 2025 bo 100 % naše primarne in sekundarne embalaže recikliranega kartona ter brez plastike za enkratno uporabo.

Merjenje je vedno prvi korak

Smo prvo podjetje, ki je leta 2020 objavilo svoj celovit ogljični odtis in njegov vpliv na biotsko raznovrstnost.

Pionir četrte industrijske revolucije

Trajnostno upravljanje virov z avtomatizacijo lahko zaščiti ljudi in vire, kot smo dokazali z EcoStruxureTM, dobavljeno podjetju Veolia Water.

Vsak lahko prispeva

S stalnim ozaveščanjem odpiramo možnosti za delovanje v prid planeta.

Trikratna zmaga z Arcelor Mittal

Kako povečujemo varnost, učinkovitost in produktivnost za sodobno, odporno in trajnostno proizvodnjo.

Za čist zrak

Zakaj so alternative za SF6 in druge toplogredne pline bistvene za zmanjšanje emisij ogljika?

Naše zaveze glede virov prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja ZN

V skladu z našim namenom, da premostimo vrzel med napredkom in trajnostjo, naše trajnostne pobude podpirajo 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Več o naših zavezah glede virov

Spoznanja o trajnosti

Najnovejši blogi, podcasti, dokumenti in več o trajnosti, Electricity 4.0 in avtomatizaciji naslednje generacije.

Poročila o trajnosti

Dostop do rezultatov in poročil o trajnostnem vplivu podjetja Schneider na enem mestu.

Naša zavezanost podnebju

Preberi več o našem trajnostnem upravljanju virov in vplivu, ki ga imamo na hitrejši prehod v svet ogljične nevtralnosti.

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

Kako lahko ohranimo biotsko raznovrstnost s trajnostnim upravljanjem virov?

Podjetje Schneider Electric je zavezano ohranjanju naravnih ekosistemov s trajnostnim upravljanjem virov, hkrati pa podpira visoke družbene, upravne in etične standarde za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti. Podjetje Schneider Electric se je kot najbolj trajnostna korporacija na svetu in vodilno podjetje na področju digitalne preobrazbe energetskega upravljanja in avtomatizacije zavezalo, da bo cilje glede biotske raznovrstnosti uskladilo z znanostjo ter razvilo rešitve in tehnologije, ki prispevajo k trajnosti obnovljivih virov in zmanjšujejo vpliv na podnebje. Naša obljuba glede biotske raznovrstnosti predstavlja naše ambiciozne načrte ohranjanja in obnove biotske raznovrstnosti do leta 2030. Naš vključujoči namen je sodelovati s strankami in dobavitelji pri uvajanju naše podnebno pozitivne programske opreme in rešitev EcoStruxureTM, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje virov, avtomatizacijo in učinkovito varčevanje z emisijami CO2. Naše ponudbe Green Premium podpirajo trajnostne ambicije naših strank z izboljšano učinkovitostjo virov in krožnostjo, skladnostjo s predpisi, zeleno embalažo in manjšim okoljskim odtisom. Naša dobavna veriga, partnerji in stranke, ki želijo zmanjšati emisije ogljika, bolje upravljati obnovljivo energijo in aktivirati svoje vrednostne verige v smeri neto ničle, zaupajo podjetju Schneider Electric, da jim bo pomagalo pospešiti njihovo podnebno pot in povečati odpornost s trajnostnim upravljanjem virov. Lokalne skupnosti podpiramo s skladi Livelihoods Carbon Fund, ki se osredotočajo na obnovo naravnih virov za spodbujanje trajnostnih ekosistemov in dostop do energije na podeželju. Schneider Electric je podjetje s posluhom za človeka, ki se zaveda pomembnosti ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti za preživetje človeštva, njegov cilj pa je pomagati korporacijam pri oblikovanju vizije in dolgoročne strateške usmeritve trajnostnega upravljanja virov. Naš namen je omogočiti vsem, da kar najbolje izkoristijo svojo energijo in vire za uskladitev napredka in trajnostnega razvoja za vse.