Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

100 %

strateških dobaviteljev bo svojim zaposlenim zagotovilo dostojno delo

+10 točk

v stopnji zaupanja naših zaposlenih v poročanje o neetičnem ravnanju v primerjavi z letom 2021

100 %

zaposlenih, ki se vsako leto usposabljajo na področju kibernetske varnosti in etike

Korporativno zaupanje v središču našega poslovanja

Pridobivanje zaupanja se začne z zanesljivostjo

To je osnova za naše delo in zaupanje. Zaupanje je bistvo naših zavez glede okolja, trajnosti in upravljanja. S trdnimi načeli in postopki upravljanja, ki podpirajo naše trajnostne in vključujoče cilje ter temeljne vrednote, lahko dosežemo svoj smiselni namen in ustvarimo večjo vrednost za vse naše deležnike.
Več informacij o naši listini o zaupanju

Digitalno zaupanje v središču našega ekosistema

Vrednost in odpornost z zmanjšanjem tveganja

Imamo letni “Načrt pripravljenosti”, s katerim ocenjujemo tveganja na našem spletnem mestu in mestih drugih dobaviteljev ter ukrepamo proti njim. Ocenjujemo tveganja pri izvajalcih in skupnostih okoli nas, in sicer v zvezi s človekovimi pravicami, okoljem, poslovanjem, varnostjo in kibernetsko varnostjo.
Spoznaj naš “Načrt pripravljenosti” (Vigilance Plan)

Poudarki zaupanja

Združujemo moči z G7 Business for Inclusive Growth (B4IG)

Za uveljavljanje človekovih pravic in delitev načel zaupanja po celotni vrednostni verigi ter uspešnejše vključevanje v naš ekosistem.

Eno od najbolj etičnih podjetij na svetu

Priznanje podjetja Ethisphere® Institute za našo predanost integriteti in visokim družbenim, vladnim in etičnim standardom ter standardom korporativnega zaupanja.

Najboljši načrt nadzora v svojem razredu

Ponosni smo, da smo eno od podjetij CAC40, ki si najbolj prizadevajo za dolžno skrbnost.

3 načela varnosti tretjih oseb

Kako zagotavljamo, da bomo lahko v digitalnem ekosistemu uspevali vsi.

Ponovno odkritje varnosti

Spoznaj pet strategij za procesno varnost in življenjski cikel kibernetske varnosti ter druga spoznanja za prilagoditev in povečanje varnosti v industriji nafte in plina.

Več kot zahteva standard ISO 26000

Z oceno strateških praks dobaviteljev glede na ta standard in izvajanjem revizij na kraju samem pri dobaviteljih z visokim tveganjem, zagotavljamo več kot zahteva standard.

Naše zaveze glede zaupanja prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja ZN

V skladu z našim namenom, da premostimo vrzel med napredkom in trajnostjo, naše trajnostne pobude podpirajo 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Več o naši zavezi zaupanja

Etika in skladnost

Več o naši etiki, politikah skladnosti in postopkih.

Trajnostni vpliv podjetja Schneider

Vse zaveze podjetja Schneider Electric za trajnost.

Poročila o trajnosti

Dostop do rezultatov in poročil o trajnostnem vplivu podjetja Schneider na enem mestu.

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

Kako lahko ustvarimo trajnosten in vključujoč svet, če se ravnamo po naših načelih zaupanja?

Podjetje Schneider Electric je zavezano ohranjanju naravnih ekosistemov in virov na našem planetu, tako da podpira naša načela zaupanja z visokimi družbenimi, upravljavskimi in etičnimi standardi na poti k bolj trajnostnemu in vključujočemu svetu. Schneider Electric kot najbolj trajnostna in etična korporacija na svetu podpira trajnost in krepitev ekosistema z vzdrževanjem korporativnih standardov zaupanja ter izvajanjem načel in postopkov, ki obravnavajo okoljska in družbena vprašanja ter ustvarjajo vrednost za naše deležnike. Spoznaj našo Listino zaupanja, ki predstavlja naše zaveze glede zaupanja v okolje, trajnost in upravljanje za doseganje zelenega učinka in ciljev vključevanja. Naša načela korporativnega zaupanja nam pomagajo ustvarjati privlačno in trajnostno podjetje, ki vzdržuje poslovno integriteto in uporablja politiko ničelne tolerance do korupcije, podkupovanja in neetičnih poslovnih praks. Spoznaj naš Načrt budnosti, ki gradi digitalno zaupanje med skupnostmi. Z njim zagotavljamo varnost in kibernetsko varnost ter zmanjševanje tveganj v zvezi s človekovimi pravicami, okoljem in poslovnim ravnanjem. Preveri Trust Line, ki je na voljo našim notranjim in zunanjim deležnikom. Prek tega sistema lahko poročajo o kakršnih koli kršitvah ali neskladnostih, ki jih je treba odpraviti za zagotavljanje zdravja, varnosti in zaščite vseh. Korporativno upravljanje podjetja Schneider Electric temelji na naših načelih zaupanja. Prizadevamo si za dosledno upoštevanje človekovih pravic skozi celotno vrednostno verigo ter gradnjo in krepitev vključenosti v naše notranje in zunanje poslovne ekosisteme.