Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

50 %

zaposlovanje žensk

40 %

žensk na vodilnih položajih

30 %

žensk v vodstvenih ekipah

50 milijonov

ljudi z dostopom do zelene elektrike

Spodbujanje enakosti spolov na delovnem mestu

Vodilni položaj na področju enakosti spolov

S 7 ženskami v našem izvršnem odboru smo že eno od podjetij z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov. Kljub temu še naprej dvigujemo standarde enakosti spolov na vseh ravneh organizacije z zmanjševanjem razlik v plačilu, bojem proti predsodkom in s prožnimi politikami dela/dopusta.
Poglej, kako to počnemo

Zapolnitev vrzeli z energijo

Dostop do energije, temeljna človekova pravica

Več kot 700 milijonov ljudi še vedno živi brez elektrike, kar omejuje njihovo kakovost življenja, študij in delovne možnosti. To je nesprejemljivo, zato sodelujemo z ljudmi in partnerji na terenu, da bi razvili in pripravili prilagojene rešitve, ki razširjajo dostop do energije za razvoj enakih možnosti.
Razišči naše rešitve zunaj električnega omrežja

Poudarek na enakovrednosti

Priznanje že peto leto zapored

V Bloombergovem indeksu enakosti spolov za našo močno zavezanost spodbujanju in omogočanju enakih možnosti povsod po svetu.

Razpoložljive rešitve za čisto energijo

S skladom Solar Impulse Foundation prepoznavamo in spodbujamo rešitve, ki jih je mogoče uporabiti v velikem obsegu za razširitev dostopa do energije.

Inovacije in raznolikost gredo z roko v roki

Kako lahko raznolikost spolov, etničnih skupin in izkušenj prinese ustvarjalne in inovativne rezultate.

Novi načini za nove čase

Na podlagi izkušenj, pridobljenih med pandemijo, je bistveno, da prilagodimo svoje delovne pravilnike tako, da bodo omogočali čim večje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Elektrifikacija izven omrežja

Naša platforma programske opreme za upravljanje na daljavo v oblaku lahko pomaga inštalaterjem pri povezovanju in upravljanju namestitev zunaj omrežja.

Priporočila za zdravo delovno mesto

Na podlagi študije, ki smo jo izvedli z ZN, o izvajanju celostnega pristopa, uravnoteženega glede na spol.

Nikogar ne puščamo za seboj

V kriznih in izrednih razmerah sodelujemo z nevladnimi organizacijami, kot je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, z rešitvami za dostop do energije, ki so prilagojene njihovim potrebam.

Nagrada za dobro delo

Tako si predstavljamo naše prakse nagrajevanja: enako plačilo za enako delo in pravično razlikovanje uspešnosti in vedenja zaposlenih.

Naše zaveze enakosti prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja ZN

V skladu z našim namenom, da premostimo vrzel med napredkom in trajnostjo, naše trajnostne pobude podpirajo 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Več o naši zavezi enakovrednosti

Raznolikost, enakovrednost in vključenost

Več o naši kulturi, vrednotah in politikah za kakovostno raznolikost in vključenost na delovnem mestu

Kariere pri podjetju Schneider Electric

Najnovejše zaposlitvene priložnosti in razvoj kariere.

Poročila o trajnosti

Dostop do rezultatov in poročil o trajnostnem vplivu podjetja Schneider na enem mestu.

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

Kako lahko enake možnosti na delovnem mestu in pravičen dostop do energije v skupnostih ustvarijo trajnostni razvoj? 

Cilj podjetja Schneider Electric je ustvariti enake možnosti pri delu v vključujočem okolju, kjer sta korporativna raznolikost in vključenost cenjeni, ter razširiti pravičen dostop do energije na vse skupnosti, da bi trajnost postala globalna in lokalna resničnost. Schneider Electric kot eno od najbolj raznolikih, vključujočih in pravičnih podjetij na svetu verjame v spodbujanje raznolikosti, učenje, izpopolnjevanje in razvoj za svojo delovno silo znotraj podjetja in zagotavljanje dostopa do energije vsem tudi zunaj podjetja za boj proti podnebnim spremembam. Naša listina o zavezah enakosti se osredotoča na uravnoteženo zastopanost spolov, s pobudami glede žensk, da jih zaposlijo in usposobijo za vodstvene in vodilne vloge. Prav tako poudarja naša prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam in družbeni neenakosti z dostopom do zelene električne energije za vse. Prizadevamo si zmanjšati razlike v plačah med spoli in se borimo proti predsodkom. Krepimo vključujoče in prožne politike dela, s čimer olajšujemo življenje in poklicni razvoj naših ljudi. Zavezani smo pravičnim, poštenim plačam in od naših partnerjev v dobavni verigi pričakujemo dostojne delovne standarde. Naše podjetje postavlja v ospredje človeka. Sprejemamo razlike in gradimo vključujočo kulturo spoštovanja, kjer so vsi enaki, edinstveni in varni. Pri naših rešitvah za zeleno in zanesljivo električno energijo, ločeno od električnega omrežja, sodelujemo s partnerji in skupnostim po vsem svetu omogočamo dostop do komercialno zanesljive, varne, učinkovite in trajnostne energije za enak razvoj. Podjetje Schneider Electric namerava izboljšati življenja ljudi po vsem svetu z razvojem trajnostnih energetskih rešitev in razširitvijo podpore na vključujočo kulturo in enake možnosti na delovnem mestu. Verjamemo, da vse oblike raznolikosti prinašajo pravo vrednost in opolnomočenje ekosistema podjetju, saj lahko različni spoli, etnične skupine in izkušnje prinesejo ustvarjalne in inovativne rezultate.