คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการใช้งานเครื่องสำรองไฟรุ่น APC Smart UPS SUA (ภาษาไทย)

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS ตระกูล SUA ปัจจุบันได้ทำการเลิกผลิตแล้ว และรุ่นทดแทนคือเครื่องสำรองไฟตระกูล SMT  ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่รุ่น SMT ปัจจุบันเป็น
หน้าจอแสดงผลเป็นจอ LCD และช่องเชื่อมต่อพอร์ทสื่ิอสารเป็นช่อง USB

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟรุ่น APC Smart UPS SUA ตามเอกสารแนบ 
 1. SUA750I
 2. SUA750RMI1U
 3. SUA750RMI2U
 4. SUA1000I
 5. SUA1000RMI1U
 6. SUA1000RMI2U
 7. SUA1000XLI
 8. SUA1500I
 9. SUA1500RMI2U
 10. SUA2200I
 11. SUA2200RMI2U
 12. SUA2200XLI
 13. SUA3000I
 14. SUA3000RMI2U
 15. SUA3000RMI3U
 16. SUA5000RMI5U
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?