คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สัณญาณเตือนบน Micrologic A และ Micrologic E ของ ACB

Micrologic A และ Micrologic E จะมีไฟแสดงสถานะ LED เพื่อบอกสาเหตุการทริป

1. Ir - สัณญาณเตือนเมื่อเกิดกระแสเกินค่าที่ตั้งค่าไว้เป็นเวลานาน (tr)2. Isd and Ii - สัณญาณเตือนเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรเกินค่าที่ตั้งค่าไว้เป็นเวลานาน (tsd) หรือกระแสเกินในปริมาณที่สูงชั่วขณะโดยจะไม่พิจารณาระยะเวลาในการสั่งตัดวงจร(Ii)


3.  Ig and I∆n - สัณญาณเตือนเมื่อเกิดกระแสรั่วลงกราวน์เกินค่าที่ตั้งค่าไว้เป็นเวลานาน(∆t)


4. Ap - สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการทำงานของฟังก์ชั่นป้องกันอัตโนมัติ โดยอาจจะมาจากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิด

Important : If the circuit breaker remains closed and the Ap LED remains on, contact the Schneider Electric after-sales support department.
ความหมายของสัญลักษณ์ Ap : https://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA176046/
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?