คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โปรแกรม PowerChute Network Shutdown (PCNS) ตัว event log Overheated จะเริ่มทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่

ตัวอีเวนท์ UPS Temperature: Overheated จะเริ่มทำงานที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิภายในเครื่องสำรองไฟ) 
การทำงาน : เมื่ออุณหภูมิถึง 60 องศาเซลเซียส  ตัวอีเวนท์ก็จะสั่งเก็บข้อมูลเป็น data logging และสามารถนำไปใช้งานในการส่งอีเมลล์แจ้งเตือนหรือสั่งปิดระบบได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?