คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่ของเครืองสำรองไฟ

สำหรับระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเครื่องสำรองไฟนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับประกันของตัวเครื่องสำรองไฟเป็นหลัก เช่น กรณีเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS 
รับประกันสินค้า 2 ปี แบตเตอรี่ก็จะรับประกัน 2 ปีด้วยเช่นกัน และหากเครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS Pro หรือ Smart UPS รับประกัน 3 ปี ตัวแบตเตอรี่ภายในก็จะรับประกัน 3 ปี เป็นต้น

หมายเหตุ : สำหรับระยะเวลาการรับประกันของเครื่องสำรองไฟแต่ละตระกูล ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับตัวแทนร้านค้า หรือติดต่อชไนเดอร์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร +6626175555

เพิ่มเติม : รายชื่อศูนย์บริการสำหรับเคลมเครื่องสำรองไฟ APC Back UPS ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ตามเอกสารแนบ
https://www.schneider-electric.co.th/th/faqs/FA295737/

ศูนย์บริการสำหรับเครื่องสำรองไฟ APC Back UPS ในภาคตะวันออก
https://www.schneider-electric.co.th/en/faqs/FA295735/

ศูนย์บริการสำหรับเครื่องสำรองไฟ APC Back UPS ในภาคใต้
https://www.schneider-electric.co.th/th/faqs/FA295733/

ศูนย์บริการสำหรับเครื่องสำรองไฟ APC Back UPS ในภาคกลาง
https://www.schneider-electric.co.th/th/faqs/FA295730/

ศูนย์บริการสำหรับเครื่องสำรองไฟ APC Back UPS ในภาคตะวันตก
https://www.schneider-electric.co.th/th/faqs/FA295732/
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?