คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์กันดูด iID RCCB สามารถเดินสายไฟเข้าทางด้านล่างได้หรือไม่

 เบรกเกอร์กันดูด iID RCCB สามารถเดินสายไฟเข้าทางด้านบน (top feed, upstream) หรือ ด้านล่าง (bottom feed, downstream) โดยไม่ทำให้คุณลักษณะ หรือ Characteristic เสื่อมสภาพ.

สามารถอ้างอิงได้จากเอกสาร DOC ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?