คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การลำดับขั้ว L N G ของผลิตภัณฑ์เต้ารับยี่ห้อชไนเดอร์ เป็นไปตามมาตรฐานประเทศไทยหรือไม่

จากที่บริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สวิตช์-เต้ารับยี่ห้อ ชไนเดอร์ ขอชี้แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์เต้ารับที่ถูกออกแบบ ต่างกันดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ ที่ผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐาน มอก166 (ประเทศไทย) และ มาตรฐาน IEC 60906-1(ยุโรป)
          เต้ารับชนิดนี้เป็นเต้ารับที่ใช้ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่หาซื้อได้ทั่วไปและใช้กับปลั๊กหลายชนิดบางครั้งจึงถูกเรียกว่า Universal socket แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับปลั๊กจากหลายประเทศได้ 
เช่นปลั๊กจากประเทศจีนเป็นต้นจะมีการออกแบบขั้วไฟฟ้า Line(L) , Neutral  (N) , Ground(E)ดังภาพตัวอย่างนี้


2.ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ ที่ผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐาน GB 2099-1(ประเทศจีน)
         เต้ารับชนิดนี้พบน้อยมากในไทยเพราะรองรับได้เฉพาะปลั๊กType I (ตามภาพ) จะมีการออกแบบขั้วไฟฟ้า Line(L) , Neutral  (N) , Ground(E)ดังภาพตัวอย่างนี้3. ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ ที่ผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐาน หลายมาตรฐาน
           เต้ารับชนิดนี้ พบมากในงาน โรงแรม เพื่อรองรับลูกค้าอันมาจากหลากหลายประเทศ บางครั้งจึงถูกเรียกว่า International Socket , โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ จะออกแบบให้
ใช้ได้กับ ปลั๊กหลายชนิดมากกว่า Universal Socket, และ การจัดลำดับขั้วไฟฟ้า Line (L) , Neutral (N) , Ground(E) จะอ้างอิง มาตรฐาน GB2099 ดังภาพตัวอย่างนี้4. ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ ที่ผลิตโดยอ้างอิงมาตรฐานอื่นๆ ไม่ขอกล่าวถึง ในที่นี้เพราะไม่ได้จัดจำหน่ายในไทย

          ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บ. ชไนเดอร์ จึงได้นำเข้าเต้ารับ ทั้งแบบ ที่ (1) และ แบบที่ (3) ซึ่งทั้งหมดได้รับการออกแบบ ทดสอบและควบคุมเป็นอย่างดี
ตามระบบควบคุมคุณภาพของ Schneider Electric
           อย่างไรก็ตามหากท่านผู้เกี่ยวข้องนำ “เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน” ซึ่งจัดทำโดย อ้างอิง มอก. นำมาตรวจสอบ เต้ารับ แบบที่ (3) ก็จะให้ผลเป็นลบ เนื่องจาก ขั้ว L และ N ของแบบที่ (3) นั้น
ถูกออกแบบในทิศทางตรงกันข้าม และขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการออกแบบดังกล่าวไม่ส่งผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานทั่วไปแต่อย่างใด
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?