{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart-UPS with APC SmartConnect

สำหรับ เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart-UPS with APC SmartConnect ปัจจุบันประกอบประกอบไปด้วยตระกูล SMC และ SMT เช่น SMC1000IC และ SMT750IC ซึ่ง SmartConnect ในที่นี้คือ สามารถลงทะเบียนและเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
https://smartconnect.apc.com/welcome เพื่อทำการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องสำรองไฟได้ ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Smart-UPS
{"support":{"yesButton":"ใช่","noButton":"ไม่ใช่","feedback":{"title":"เราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร"},"submitButton":"ส่ง","successMessage":"ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ","title":"มีประโยชน์หรือไม่","feedbackPercentLabel":"ของผู้คนที่พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์","captcha":{"error":"โปรดทำเครื่องหมายที่ช่อง"}}}
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Smart-UPS