Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Свържете се с нашите експерти

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Какво е значението на управлението на климатичния риск?

Управлението на климатичния риск е ключова област, върху която Schneider Electric и нашите клиенти се фокусират. Работим по управлението на климатичния риск в нашия собствен бизнес и нашите услуги за климатичен риск ви помагат да вземете проактивни решения при оценката на климатичните рискове и подготовката чрез планиране на сценариите. Предлагаме услуги, свързани с климатичния риск, защото признаваме нарастващата заплаха от изменението на климата за производителността на бизнеса и повишената осведоменост на инвеститорите и другите заинтересовани страни за рисковете, които изменението на климата представлява за нашата световна икономика.

Нашите услуги по управление на климатичния риск се концентрират върху сътрудничеството с организации за извършване на оценки на рисковете от климатичните промени, разработване на стратегия за смекчаване и адаптиране към рисковете и съответно оповестяване на тези рискове. Нашите услуги, свързани с климатичния риск, допълват нашия пакет от глобални предложения за устойчиво развитие на компанията, включително управление на екологичната, социалната и управленска (ESG) информация с EcoStruxure™ Resource Advisor, програми за енергиен мениджмънт и намаляване на въглеродните емисии, енергийна ефективност, снабдяване с възобновяема енергия и декарбонизация на веригата на доставките. Предприятията са изложени на множество рискове от изменението на климата. Чрез анализ на физическите и преходните рискове и разработването на стратегия за справяне с тях, нашите услуги за климатичния риск помагат на бизнеса ви да запази устойчивостта и дългосрочната продължителност на дейността си.