Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

80 %

Nuo energetikos pertvarkos priklausančios pajamos pagal „Schneider Electric“ apibrėžtį ir metodiką

800 Mts

CO2 sutaupyta ir išvengta klientams

50 %

mažiau išmetamų CO2 teršalų iš 1000 didžiausių tiekėjų vykdomos veiklos

Nulinio grynojo anglies dioksido kiekio besiekiant

Ambicingas planas dėl anglies dioksido išmetimo mažinimo

Mūsų nulinio grynojo anglies dioksido kiekio tikslą patvirtino Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva (SBTi), mes esame visiškai įsipareigoję Klimato grupei EP100, RE100 ir EV100 parengti veiksmų planą, suderintą su IPCC scenarijumi, ribojančiu vidutinės pasaulio temperatūros kilimą iki 1,5 °C:

  • Nulinio grynojo anglies dioksido kiekio operacijos 2025 m. 
  • 25 proc. absoliutus anglies dioksido kiekio sumažinimas visoje mūsų vertės grandinėje iki 2030 m. ir nulinio grynojo anglies dioksido kiekio produktai mūsų operacijose
  • Visai neišskirianti anglies dioksido vertės grandinė 2040 m. 
  • Nulinis grynasis CO2 kiekis visoje mūsų vertės grandinėje 2050 m.
Sužinokite daugiau apie mūsų nulinio grynojo anglies dioksido kiekio įsipareigojimą

Mūsų klimatui palankūs veiksmai

Pagalba klientams taupyti ir išvengti 800 mln. tonų CO2

Iki 2025 m. dėl mūsų energijos ir tvarumo paslaugų, integruotos programinės įrangos „EcoStruxure™“ ir sprendimų, taip pat ekologiškų produktų inovacijų, efektyviai mažinančių namų, pastatų, tinklų, duomenų centrų ir pramonės įmonių anglies dioksido išmetimą.
Sužinokite daugiau apie „EcoStruxure“

Svarbiausi klimato aspektai

Pastatų šiluminė dearbonizacija

Sprendžiame, kaip reikėtų sumažinti šildymą visame pasaulyje ir įveikti esamas kliūtis.

2030 m. privaloma

Mūsų naujausi tyrimai rodo tris sprendimus, kuriuos reikia nedelsiant priimti ir grįžti prie 1,5 trajektorijos vykdymo.

Užtikrinta 10 000 MW atsinaujinančios energijos

„Schneider Electric“ padeda klientams pasiekti svarbiausius 10 000 MW rodiklius, rekomenduotus atsinaujinančios energijos pirkimo sutartyse.

Ledų pralaužimas su „Walmart“ vykdoma „Gigaton PPA“ programa

Mūsų unikali partnerystė su vienu iš didžiausių pasaulio mažmenininkų skatina naudoti atsinaujinančios energijos tiekimo grandinę.

Gryno oro gelbėjimas

Kodėl SF6 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų alternatyvos yra būtinos siekiant sumažinti anglies dioksido kiekį.

„STMicroelectronics“ transformacijos greitinimas

Strateguoti ir įgyvendinti savo 2027 m. anglies neutralumo tikslą – nuo atsinaujinančių energijos šaltinių iki mažesnio energijos suvartojimo.

Sisteminis efektyvumas siekiant nulinio grynojo anglies dioksido kiekio

Jean-Pascal Tricoire, „Schneider Electric“ generalinis direktorius ir JTO „GlobalCompact“ valdybos narys, atsakingas už visai neišskiriančių anglies dioksido miestų ir pastatų kūrimą.

Poveikio klimatui demonstravimas

Apskaičiuokite ir atskleiskite savo sprendimų, skirtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, poveikį, naudodami mūsų skaidrią metodiką.

Kurkite ilgalaikį verslą nedidelėje planetoje

Pokalbis apie įmonės tvarumą ne kaip kilnų poelgį, o būtinybę, leidžia sukurti pagrindą vienos planetos iniciatyvai.

Mūsų įsipareigojimai klimato srityje prisideda prie JT DVT

Vadovaudamiesi savo tikslu susieti pažangą ir tvarumą, savo tvarumo iniciatyvomis remiame 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Daugiau apie mūsų įsipareigojimus klimato srityje

Mūsų įsipareigojimas dėl išteklių

Sužinokite daugiau apie mūsų tvarius veiksmus ir poveikį cikliškumui, biologinei įvairovei ir planetos gerovei.

Tvarumo įžvalgos jums

Naujausi tinklaraščiai, tinklalapiai, laikraščiai ir kt. dėl tvarumo, elektros energija 4.0 ir kitos kartos automatizavimo.

Tvarumo ataskaitos

Peržiūrėkite „Schneider Electric“ tvarumo poveikio rezultatus ir ataskaitas vienoje vietoje.

Pokalbis

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Esame čia tam, kad galėtumėme padėti!

Kaip galime sukurti klimatui palankų pasaulį ir ilgalaikę anglies dioksido išmetimo mažinimo sistemą?

„Schneider Electric“, pasinaudodama skaitmenine transformacija ir kitos kartos automatizavimo sprendimais, kurių pagrindiniai tikslai yra dekarbonizacija, veda į klimatui palankų pasaulį. „Schneider Electric“, kaip klimato partneris, įsipareigojantis siekti tvaraus augimo visuose frontuose, turi elektros energijos tiekimo strategiją, kurioje atsinaujinanti energija naudojama siekiant įgyvendinti ekologiško poveikio tikslus. Mūsų inovacijų portfelis padeda mums pereiti prie klimatui palankaus pasaulio, nuolat investuojant ir tobulinant patikimą ir ekologišką energiją, kad galėtume atlikti skubias ir ilgalaikes visai neišskiriančias anglies dioksido operacijas. Panagrinėkite anglies dioksido įsipareigojimą, kuris išskiria mūsų ambicingą anglies dioksido išmetimo mažinimo planą, kad iki 2050 m. galėtume pasiekti nulinį grynąjį anglies dioksido kiekį. Bendradarbiaujame su savo klientais ir tiekėjais, kad įdiegtume klimatui palankią „EcoStruxure“ programinę įrangą ir sprendimus, leidžiančius veiksmingai mažinti COemisijas iš namų, pastatų, tinklų, duomenų centrų ir pramonės šakų. Atraskite energiją kaip paslaugą (angl. „Energy as a Service“, EaaS), naują koncepciją dėl alternatyvaus energijos atsparumo programų finansavimo, kuri padeda atnaujinti elektros infrastruktūrą ir didinti tvarumą, naudojant inovatyvius mikrotinklų sprendimus. Mūsų ekspertai, dalyvaujantys pasaulinėse, įmonių tvarumo iniciatyvose, įskaitant anglies dioksido mažinimo programas, energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančius energijos išteklius ir tiekimo grandinės iniciatyvas, moko mūsų klientus greičiau siekti nulinio grynojo anglies dioksido kiekio ir lyderystės klimato klausimais. Mūsų anglies dioksido išmetimo mažinimo įsipareigojimai, atitinkantys Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT), susiję su klimatui palankiu pasauliu, padeda mūsų partneriams sukurti apčiuopiamas, novatoriškas įmonių tvarumo strategijas, kurios leistų maksimaliai išnaudoti turimą energiją, išteklius ir žmones, siekiant sujungti atsparumą ir tvarumą.