Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

50 %

samdomos moterys

40 %

moterys aukščiausiose vadovavimo pareigose

30 %

moterys lyderių komendose

50 milijonų

žmonės, turintys prieigą prie žaliosios elektros energijos

Lyčių lygybės skatinimas darbo vietoje

Lyčių lygybės skatinimas

Kadangi Vykdomajame komitete dirba septynios moterys, mes jau esame viena iš labiausiai lyčių požiūriu subalansuotų įmonių. Vis dėlto nepaliaujame kelti lyčių lygybės kartelės visuose organizacijos lygmenyse, mažindami darbo užmokesčio skirtumus, kovodami su šališkumais ir taikydami lanksčią darbo bei atostogų politiką.
Sužinokite, kaip tai darome

Atotrūkio mažinimas energija

Prieiga prie energijos, pagrindinė žmogaus teisė

Daugiau kaip 700 mln. žmonių vis dar gyvena be elektros, ir tai riboja jų gyvenimo kokybę, galimybę mokytis bei darbo perspektyvas. Tai nepriimtina, todėl dirbame kartu su vietos žmonėmis ir partneriais, siekdami parengti ir pateikti pritaikytus sprendimus, kurie suteiktų galimybę naudotis energija siekiant lygių galimybių plėtros.

Lygybės akcentai

Pripažinimas penkerius metus iš eilės

„Bloomberg Gender Equality Index“ indekse už tvirtą įsipareigojimą skatinti ir palengvinti lygias galimybes visur.

Galimi švarios energijos sprendimai

Veikdami per „Solar Impulse Foundation“, mes nustatome ir propaguojame sprendimus, kuriuos galima visuotinai diegti, siekiant išplėsti prieigą prie energijos.

Inovacijos ir įvairovė yra neatsiejami

Išgirskite, kaip lyčių, etninės kilmės ir patirties įvairovė gali padėti pasiekti kūrybiškų ir novatoriškų rezultatų.

Nauji būdai naujiems laikams

Pandemija mus išmokė, kad labai svarbu pritaikyti savo darbo politiką, suteikiant lankstumo ir laiko šeimai.

Elektrifikacija ne tinkle įmanoma

Mūsų debesimi pagrįsta nuotolinio valdymo programinės įrangos platforma padeda diegėjams prisijungti ir valdyti ne tinklo diegimus.

Rekomendacijos dėl sveikos darbo vietos

Paremta su JTO atliktu tyrimu dėl holistinio požiūrio į lyčių lygybę įgyvendinimo.

Nė vienas nebus paliktas

Krizinėse ir kritinėse situacijose dirbame su tokiomis nevyriausybinėmis organizacijomis kaip JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras, taikydami jų poreikiams pritaikytus energijos prieigos sprendimus.

Atlygis už puikumą

Taip mes įsivaizduojame savo atlygių praktiką: vienodą užmokestį už vienodą darbą ir teisingą darbuotojų veiklos ir elgsenos diferenciaciją.

Mūsų įsipareigojimai lygių galimybių srityje prisideda prie JT DVT

Vadovaudamiesi savo tikslu susieti pažangą ir tvarumą, savo tvarumo iniciatyvomis remiame 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Daugiau apie mūsų lygių galimybių įsipareigojimą

Įvairovė, teisingumas ir įtrauktis

Daugiau informacijos apie mūsų kultūrą, vertybes ir politiką, susijusius su kokybės įvairove ir įtrauktimi į darbo vietą

Karjera bendrovėje „Schneider Electric“

Peržiūrėkite naujausias galimybes ir kurkite savo karjerą pas mus.

Tvarumo ataskaitos

Peržiūrėkite „Schneider Electric“ tvarumo poveikio rezultatus ir ataskaitas vienoje vietoje.

Pokalbis

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Esame čia tam, kad galėtumėme padėti!

Kaip lygios galimybės darbe ir lygios galimybės naudotis energija bendruomenėms gali sukurti tvarią plėtrą? 

„Schneider Electric“ siekia sukurti lygias galimybes darbe, tokioje įtraukioje aplinkoje, kurioje vertinama įmonių įvairovė ir draudimai, ir užtikrinti lygias galimybes naudotis energijos ištekliais visoms bendruomenėms, kad tvarumas taptų visuotine ir vietos realybe. „Schneider Electric“, kaip viena iš įvairiausių, įtraukiausių ir nešališkiausių pasaulio įmonių, tiki vidaus rinkoje skatinama darbuotojų įvairove, mokymusi, įgūdžių tobulinimu ir plėtra bei galimybėmis visiems kitiems naudotis energijos ištekliais, siekiant spręsti klimato kaitos problemą. Išanalizuokite mūsų Lygių įsipareigojimų chartiją, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas lyčių pusiausvyrai, ir iniciatyvas dėl moterų samdymo ir jų mokymo vadovaujant ir atliekant vadovaujamus vaidmenis. Joje taip pat pabrėžiamos mūsų pastangos kovoti su klimato kaita ir socialine nelygybe, visiems suteikiant prieigą prie ekologiškos elektros energijos. Mes pirmaujame kovodami su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu ir nesąmoningu šališkumu ir skatindami integruotą bei lanksčią darbo politiką, palengvindami mūsų darbuotojų gyvenimą ir karjeros plėtrą. Esame įsipareigoję siekti teisingo, sąžiningo atlyginimo ir iš savo tiekimo grandinės partnerių tikimės tinkamų darbo standartų. Mūsų įmonė yra orientuota į žmones, apima skirtumus ir kuria visa apimančią pagarbos kultūrą, kurioje visi yra lygūs, unikalūs ir saugūs, kad galėtų būti geriausi savo srityje. Panagrinėkite mūsų sprendimus už tinklo ribų, skirtus ekologiškai ir patikimai elektros energijai, kaip mes dirbame su savo žmonėmis ir partneriais, kad viso pasaulio bendruomenės galėtų naudotis komerciniu požiūriu patikima, saugia, efektyvia ir tvaria energija, užtikrinančia vienodą vystymąsi. „Schneider Electric“ siekia pagerinti žmonių gyvenimą visame pasaulyje, plėtodama tvarius energetikos sprendimus ir plėsdama savo paramą integracinei kultūrai ir lygioms galimybėms darbe. Manome, kad visų formų įvairovė suteikia įmonei tikrą vertę ir įgaliojimus ekosistemoje, nes įvairūs lyčių, etninių grupių ir patirties veiksniai gali duoti kūrybingų ir novatoriškų rezultatų.