Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Các giải pháp ESG

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình ESG, nhóm các chuyên gia của chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó với nhiều giải pháp khác nhau.

Tài nguyên

Resource Advisor

Giờ đây, tất cả dữ liệu về năng lượng, ESG và tính bền vững của bạn có thể tồn tại ở cùng một nơi, giúp trực quan hóa, báo cáo và ra quyết định một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Các giải pháp ESG là gì?

Tầm quan trọng của báo cáo của công ty về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị ngày càng tăng. Khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và các cơ quan xếp hạng bên ngoài đang xem xét kỹ lưỡng cách thức các công ty thực hiện các vấn đề ESG. Schneider Electric hướng dẫn các công ty về các giải pháp ESG, bao gồm cả các quy định và quản lý dữ liệu, cung cấp tư vấn về tài nguyên, cũng như giúp điều hướng thông qua các xếp hạng và khuôn khổ.

Chính xác thì điều này hoạt động như thế nào?

Mỗi hành trình ESG của khách hàng đều là duy nhất và được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của họ, tuy nhiên, chúng tôi thường bắt đầu bằng cách xác định các chủ đề ESG ưu tiên tại công ty, ngành và các bên liên quan. Điều này bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu do công ty đó cung cấp. Sau đó, chúng tôi so sánh nó với các đánh giá và xếp hạng ESG và tìm ra những lĩnh vực cần được cải thiện. Tiếp theo, nhờ vào các chuyên gia, tài nguyên và kiến thức chuyên môn của mình, chúng tôi có thể phát triển một chiến lược mới giúp khách hàng giao tiếp dữ liệu phù hợp hơn. Dịch vụ ESG của chúng tôi bao gồm việc đánh giá khoảng trống của các chuyên gia đánh giá và xếp hạng ESG, đánh giá trọng yếu ESG, nền tảng trao đổi ESG, quản lý dữ liệu ESG, tuân thủ và công bố thông tin về ESG cũng như viết báo cáo ESG/CSR.