Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

  УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ И МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО

  Бизнесмен с фотоапарат в ръка, за да направи снимка, на бял фон - 64567 :  shutterstock, машинно управление, управление на енергията, минна индустрия

  Издигане на управлението на активите на по-високо ниво

  Днес металургичните компании трябва да максимизират живота и производителността на активите чрез нови най-добри практики, като комплексно техническо обслужване на производството, които съдействат за получаване на максимума от капиталовите инвестиции.

  • Решения

   • Мониторингът и управлението на състоянието е решение, което набира и анализира в реално време диагностични данни от всички производствени активи на завода. То предлага подходящи действия за подобряване на общата производителност на активите и управление на съответните операции и дейностите по конструиране и техническо обслужване.
   • Прогностичният анализ предлага платформа за непрекъснат мониторинг на производителността на активите в реално време.
   • Инструментите за оценка на производителността осъществяват контекстуален анализ в реално време на общата ефективност и престоите на оборудването.
  • Конкурентно предложение

   Нашето цялостно решение за управление на активите инициира действия, които подобряват общата ефективност на активите и подпомагат управлението на свързаните с тях операции, като дейностите по конструиране и техническо обслужване.
  • Диференциация

   • Напълно интегриран подход за оценка на производителността на активите, мониторинг на състоянието и прогностичен анализ.
   • Уникални, авагардни алгоритми за прогнозиране, идентифициращи и най-малките промени в системното поведение, които често пъти са знаци за ранно предупреждение относно проблеми с производителността и изправността на оборудването.

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти
   Предотвратяване на потенциални проблеми с оборудването. Идентификация на активи с незадоволителни характеристики.
  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали
   Намаляване на непланираните престои. Намаляване на разходите за поддръжка.
  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството
   Повишаване на експлоатационната готовност и надеждността.
   Удължаване на експлоатационния срок на оборудването.